Balíček hubnutí - 5 hubnoucích terapií a výživové

poradenství zdarma za mimořádnou cenu 1950 Kč.

+420 604 525 763

Hubnutí

Pokoušíte se zhubnout, ale vaše snažení končí neúspěchem, nebo má dokonce opačný efekt?

Pomůžeme Vám zhubnout pomocí Biorezonanční technologie.

Tento hubnoucí proces je postaven na základě akupunkturních bodů, které mají významný vliv při redukci hmotnosti.

Proč jste se rozhodli hubnout?

Obrázek hubnutí 1

Obezita a nadváha je způsobena dnešní moderní dobou, která nám sice poskytuje dostatek potravy, její pestrost a velkou dostupnost, ale nadměrná konzumace a přejídání škodí našemu metabolismu. Z toho také plynou následné závažné zdravotní komplikace, jako první obtíže se projevují ty mechanické - problémy s pohybovým aparátem, kdy nadměrnou vahou trpí klouby a páteř. Poté přicházejí i metabolické - jako jsou vysoký krevní tlak, cukrovka, škodlivé tuky v krvi a mnoho dalšího. Díky Biorezonanční metodě podpoříte svůj metabolismus v jeho správném fungování a tím si zajistíte řízené a postupné hubnutí, které je pro náš organismus nejvhodnější a nejbezpečnější.
Hubnutí za pomocí Biorezonance není určeno pouze pro klienty, kteří se již delší dobu snaží zhubnout, mají předchozími dietami a chybnými stravovacími návyky zablokovanou látkovou výměnu, ale také je velice vhodné pro klienty, kteří s hubnutím právě začínají.

Hubnutí na základě akupunkturních bodů.

Na základě terapeutického konceptu pro obézní klienty, který vyvinula paní Brügemannová, se využívá působení pomocí ušních akupunkturních bodů, kdy dochází k podpoře redukci hmotnosti.

Ucho si můžeme představit jako mapu reflexních zón, na které jsou zastoupeny na malé ploše všechny části našeho těla. V tělové akupunktuře se pracuje s meridiánovými systémy, které se vztahují jak k orgánům, tak i k vegetativním a hormonálním činnostem. Meridiány tělové akupunktury mají návaznost na ušní akupunkturní body. Na základě propojení mezi ušními a tělovými body je možné přenést tyto ušní akupunkturní body ošetřované v hubnoucím programu na tělové akupunkturní body.

Učení čínské medicíny využívá systém akupunkturních bodů, nalézajících se na našem těle, které odpovídají pojmům, jako je „touha po jídle“, „žádostivost“, „hlad“ a jiné. Nalezené akupunkturní body jsou většinou energeticky velmi významné a mají speciální funkce. Jejich účinek často přesahuje pouhý vztah mezi orgány, obsahuje i funkční a psychovegetativní funkce.

U mnoha klientů, kteří se snažili již zhubnout a vyzkoušeli diety nejrůznějšího druhu,často doprovázející jojo efektem, se setkáváme se níženou funkcí metabolismu. Když nepracuje metabolismus, je blokována látková výměna a tělo nemůže správně fungovat. To doprovází pocity mrzutosti, nedostatek energie, únavu, nadýmání, pocit plnost a samozřejmě tak ztrácíte sílu vytrvat ve své snaze o štíhlejší a zdravější tělo.

Průběh hubnoucí terapie pomocí Biorezonance

V průběhu biorezonanční terapie se speciální elektroda přikládá na specifické akupunkturní body, které stimulují funkčnost metabolismu. Navrací proces látkové výměny a správné funkce těla.

Výhodou této metody je, že se obejdete bez léků, náplastí, koktejlů a různých doplňků stravy. Je bezbolestná, bez vedlejších a nežádoucích účinků. Pomáhá právě tam, kde už klasická západní medicína nezabírá a těm, kteří nechtějí užívat léky plné chemie. Biorezonance klade důraz na individuální přístup ke každému klientovi, protože každý organizmus je jedinečný a originál.

Metoda využívá akupunkturní body na těle. Působením elektrody na tyto body aktivuje potřebné procesy

U klientů po absolvování terapie dochází k celkové vyrovnanosti. Je pro něj snazší dodržovat určité stravovací návyky a intervaly mezi jídly u nich nevyvolávají pocity hladu. Dochází také k nižšímu výskytu negativních nálad, které mnohdy klientovy brání v procesu hubnutí.

I přes vysokou účinnost samotné hubnoucí terapie je vhodné ji podpořit vlastní iniciativou. Především v podobě zvýšeného příjmu tekutin pro snadnější odplavování toxinů z těla a vhodnou úpravou jídelníčku.

Obrázek hubnutí 2 Obrázek hubnutí 3 Obrázek hubnutí 4

Průběh terapie
Antistresová terapie

Obrázek Antistresová terapie 1

Stres je proces, kdy je náš organismus vystaven nadměrné zátěži nebo situaci, kterou vyhodnotíme jako nebezpečnou, neznámou, nebo neobvyklou. Přispívají tomu stále větší nároky a požadavky, které jsou na nás společností kladeny.

Podměty mohou být jak fyziologické – prodělaná nemoc, bolest, úraz, tak psychické – negativní emoce, nesplněná očekávání, úzkost, únava, přetížení a jako poslední sociální – životní události, jako jsou úmrtí v rodině, rozvod, narození dítěte, hádky, vysoké pracovní nasazení, pozice s velkou odpovědností.

Tyto faktory nám způsobují stres a to vede k nerovnováze v našem organismu.

Jak Vám můžeme pomoci?

Kombinací antistresové terapie biorezonanční metody BICOM a Bachových květových esencí můžeme harmonizovat vaše emoce. Jedná se o metodu, kdy navracíme rovnováhu mezi tělem a myslí. Snáze se vyrovnáte s negativními pocity, budete se cítit vyrovnaní a tím eliminujete případné psychické stavy, jako jsou např. nízké sebevědomí, podřízenost, strach, nejistota, vyčerpanost aj. Tyto pocity mohou vést k vnitřnímu napětí, které narušuje správné fungování našich orgánů, které po delší době můžou vést třeba k trávicím problémům.

Bachovy esence

Obrázek Antistresová terapie 2

Bachovy esence, použité při této terapii, jsou výsledkem práce anglického lékaře a bakteriologa MUDr. Edwarda Bacha (1886-1936), který věřil, že fyzické onemocnění je způsobeno emocionální nerovnováhou. Při svém pozorování dospěl k názoru, že lidé se dají rozdělit do několika skupin, podle prožívání a reakci při nemoci. Na základě těchto výsledných sedmi skupin a práce s květovými esencemi, vzniklo 38. květových esencí. Ty jsou připravovány z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů.

Při terapii využíváme 39. květovou esenci Rescue Remedy (Five flouwers Remedy) – tzv. krizová – obsahuje směs esencí: Netýkavka žláznatá, Bílá lesní réva, Devaterník penízkový, Slíva třešňová a Snědek okoličnatý. Soubor těchto esencí je možné využívat v jakémkoliv věku a zdravotním stavu vč. těhotných žen a dětí, použití je také vhodné k veterinárním účelům. Dochází k blahodárnému působení jemných esenciálních energií, nejde tedy o žádné chemické vlivy. Za použití těchto esencí a díky jejich specifickým vlastnostem, dochází k návratu mysli do rovnováhy a harmonie. Touto emocionální vyrovnaností a stabilitou osobnosti předcházíme příčinám onemocnění.

Obrázek Antistresová terapie 3

Průběh terapie

Detoxikační terapie

Trápí vaše tělo chronické onemocnění, alergie, trávící obtíže, opakované infekce, nebo se cítíte často unavení?

Je to signál vnitřní disharmonie. Tělo je zaneseno toxiny a imunitní systém nepracuje tak, jak by měl. V takovém případě je detoxikace naprosto vhodnou variantou očisty organismu. Detoxikaci můžete provádět také preventivně, předcházíte tak zanesení organismu a tím mu napomáháte ke správnému fungování, podporujete imunitu a tím zlepšujete své zdraví. Detoxikace těla je velice důležitý proces. Pokud toxiny v těle zůstávají, způsobují nerovnováhu v našem organismu a zhoršují jeho obranyschopnost. To může mít za následek poruchy soustředění, malátnost, únavu a v některých případech i deprese.

Biorezonance - jak vám pomůže a jaké jsou její výhody?

Obrázek Detoxikační terapie 1

Za pomocí detoxikační terapie odplavíme toxiny z vašeho těla. To má za následek zvýšení odolnosti organismu proti vnějším vlivům a případným onemocněním.

Výhodou detoxikace za pomocí biorezonance je její přírodní cesta. Nepolykáte žádné léky, koktejly ani jiné preparáty. Jedná se o zcela bezbolestnou metodu, bez použití chemie a léků, která nemá žádné vedlejší účinky.

Cílem je zbavit tělo všech biologických i chemických zátěží a nastolit v těle acidobazickou rovnováhu, což pH krve rovno hodnotám 7,35 – 7,4.

Za pomocí biorezonance podpoříme funkci vylučovacích orgánu, jako jsou – játra, ledviny a lymfa, u kterých dojte k harmonizaci, k jejich správnému fungování a odvádění toxinů z těla. Detoxikaci je vhodné provádět např. po dlouhodobém užívání léků, antibiotik, po vleklém onemocnění, ale také po požití většího množství alkoholu, které tělo těžce odbourává, nebo jako podpůrný prostředek při odvykání kouření, se kterým vám také dokážeme pomoci. Více na www.uznekur.cz.

Obrázek Detoxikační terapie 2

Základem každé detoxikace je zvýšení příjmu tekutin. Nejvhodnější je samozřejmě čistá neperlivá voda. Podpoříte tak odplavování toxinů z těla. Detoxikaci je vhodné provádět dvakrát za rok. Na jaře, kdy se naše tělo potřebuje zbavit toxinů usazených v organismu během zimního období a na podzim. Tehdy potřebujeme posílit a připravit organismus na zimu.

Průběh terapie
Terapie na podporu imunity

Terapie na podporu imunity

Trápí vás neustále se opakující a vleklá onemocnění, polykáte hromadu drahých preparátů z lékárny, které slibují zázračné účinky, a ono se stále nic neděje. Vyzkoušejte jinou cestu za pomocí Biorezonance, tato metoda je absolutně bezbolestná, nepotřebujete žádné léky a další doplňky, její působení je bez vedlejších účinků.

Co je to imunita?

Imunitou označujeme schopnost těla bránit se proti vlivům působícím na náš organismus. Tyto vlivy mohou být jak vnější, tak i vnitřní v našem těle. V případě působení jakéhokoliv vlivu na náš organismu, imunitní systém spouští obranný mechanismus, který si s působícím vlivem poradí a správně zareaguje na patřičný podnět.

Když je náš imunitní systém oslaben.

V případě, že je náš imunitní systém oslaben a jeho reakce není účinná, náš organismus se tedy není schopen bránit okolním i vnitřní vlivům. V tomto případě nás postihne nemoc, která je pro nás zatěžující a dále snižuje naši imunitu, tím pádem je náš organismus náchylnější k dalším onemocněním, která jsou stále delší a opakující se.

Jak vám pomůže Biorezonance.

Terapie na podporu imunity je souhrn terapií zaměřený na náš organismus, který potřebuje posílit a zvýšit tím schopnost správné funkce obranného mechanismu. Terapie zahrnuje harmonizaci těla Bachovými esencemi, které navodí pozitivní reakci těla, zároveň dochází ke zklidnění. Další částí terapie je podpora lymfatického systému, který pomáhá odvádět toxiny z těla a podpora střev. Střeva jsou v imunitním systému jedním z nejdůležitějších orgánů, jelikož ve střevech se vstřebávají živiny a pokud je jejich funkce oslabena, je taktéž oslabena naše imunita. Nadále dochází ke stimulaci imunity na úrovní psychické, fyzické a energetické.

Terapie na podporu imunity Terapie na podporu imunity

Kdy je vhodné terapii na podporu imunity provádět?

Terapii je vhodné provádět před začátkem zimního období, aby tělo bylo schopné terapii přijmout a její vliv byl nejúčinnější. Po období vleklejších onemocnění, které zapříčinilo snížení imunity, po užití antibiotik a dalších léků, které zatěžují náš organismu. Terapie vám pomůže zlepšit reakci imunitního systému.

Terapie není vhodná pro osoby s prokázaným autoimunitním onemocněním.

Průběh terapie:


Aktuální novinky Všechny novinky

Dáváte si po ránu čaj?

Pití čaje je nejen zdravé, protože obsahuje hodně antioxidantů, ale také podporuje imunitu a krásně naše tělo po ránu zahřeje. V tuto dobu jsou...

22.2.2017 ČÍST VÍCE
Dárkové poukazy

Přemýšlíte už nad dárky na Vánoce a rádi by jste potěšili blízké něčím novým, co může zlepšit jejich zdraví.

1.11.2016 ČÍST VÍCE
Chcete se správně...

Tato jednoduchá tabulka vám řekne, které potraviny jsou kyselé a které zásadité. V našem jídelníčku by měli samozřejmě převažovat potraviny...

5.10.2016 ČÍST VÍCE